Egyéni karma visszaállítás | Personal Karma Restore

Someone who was inspired by the vibrations of the acoustic holotrans was looking for great works like the holo install on another platform. Thus, modern esoteric appeared on the mandala platform. The program comes visually faster!

holo installhoz hasonló, ám egy másik platformon készült kiváló alkotásokkal keresett fel valaki, akit megihlettek az akusztikus holotransz rezgései. Így a mandala-platformon is megjelent a modern ezotéria. Vizuálisan a program gyorsabban átjön!

Az egyéni karmákat azért kell visszaállítani, mert a kollektív tudat így jutalmazza azokat, akik elvek nélkül állnak a szolgálatába. Azon a jogon, hogy önmagában mindenki azt tesz, amit akar. Ám ezzel sok érdemi munkát végzett felkészült ember kerül a perifériára, míg akiknek ott kellene lenniük, megkapják ezek munkájának gyümölcsét. A korrekció célja helyreállítani a világot.

Individual karmas need to be restored because collective consciousness rewards those who are at work without principles. It is the right of everyone to do what he/she wants in himself/herself. But with this, a lot of well-prepared people get ready for the periphery while those who should be there will receive the fruit of their work. The purpose of the correction is to restore the world.


Megjegyzések